top of page

Mъглиж / Казанлък

             Соло Кепитъл търси да                    назначи за свой клиент

Нашият клиент е изявена многофункционална инфраструктурна компания с водещи позиции в националната икономика и с голям опит в проектирането, производството, инженеринга и търговията с военни и граждански продукти:

Специалисти: 

-       Инженер-металург

Образование и квалификация: Висше техническо образование, специалност „Металознание и термична обработка на металите“ или други подобни; Средно техническо образование с продължаване на обучението.

Допълнителни изисквания: Разработване и внедряване на технологични процеси по термична обработка, коване и обемно щамповане на метали и сплави. Работа със специализиран софтуер.

-       Инженер-конструктор

Образование и квалификация: Висше техническо образование.

Допълнителни изисквания: Разработване на конструкторска документация на приспособления и екипировка за нанасяне на химични, галванични и лакобояджийски покрития.

-       Инженер-технолог на пластмасите и каучука

Образование и квалификация: Висше техническо образование, специалност „Технология на пластмасите и каучука“ или други подобни. Средно техническо образование с продължаване на обучението.

Допълнителни изисквания: Разработване и внедряване на технологични процеси за преработване на пластмаси и каучук чрез шприцване и пресоване.

-       Инженер химични процеси

Образование и квалификация: Висше химическо, инженерно-химическо, средно специално химическо образование.

Допълнителни изисквания: Разработване и внедряване на технологични процеси за нанасяне на химични и галванични покрития и за защита на металите от корозия.

Кандидатите за тези позиции е необходимо да притежават личностни качества като лоялност, отговорност, инициативност, умение за работа в екип, комуникативност.

-       Началник-смяна;

Образование и квалификация: Висше химическо, инженерно-химическо, средно специално химическо образование.

Допълнителни изисквания: Професионален опит 5 години.

Кандидатите за тези позиции е необходимо да притежават личностни качества като лоялност, отговорност, инициативност, умение за работа в екип, комуникативност.

-      Инженер контролно-измервателни уреди и апаратура – 1 човек, висше техническо образование;

-      Инженер ВиК – 1 човек, висше образование;

-      Инженер енергетик – 1 човек, висше образование;

-      Стоковед – 1 човек

-      Техник, електронна техника – 1 човек, висше образование;

-      Инженер производство – 5 души, висше образование;

-      Инженер-конструктор – 1 човек, висше образование;

След одобрение по документи ще бъдете поканени за попълване на необходимия пакет с документи, който вие трябва да предадете лично в нашия офис на адрес:
гр.Стара Загора, кв.Васил Левски, ул.Кольо Ганчев 170, ет.3 офис.10, за връзка с нас тел.:0898531692
Работно време на офиса: от 09ч до 18ч. от понеделник до петък.

Моля, отворете тук прикачените образци за кандидатстване за работа, попълнете ги правилно на български език и добавете необходимите задължителни документи, изброени в образец „Заявление”.

Ние ще ви посочим от къде да набавите образците за попълване.

Напишете кратко мотивационно писмо защо кандидатствате за длъжността.

Необходими задължителни документи за кандидатстване:
Автобиография – образец
Свидетелство за съдимост
Ксерокопие на диплома за образование,включително оценки
Ксерокопие на лична карта
Актуална снимка 1 брой
Ксерокопие на документа от ТЕЛК/ЛКК
Служебна бележка (от личен лекар)

Документи за изтегляне:
Заявление и анкетен лист
Автобиография
Служебна бележка
Декларация лични данни
Декларация във връзка с обработката на специални категории лични данни
Съгласие на родителите за обработка на лични данни на децата за целите на КТ и КСО
Уведомление за поверителност

Лиценз 2589, от 03.08.2018г

Mъглиж / Казанлък

                Соло Кепитъл търси да                    назначи за свой клиент

Нашият клиент е изявена многофункционална инфраструктурна компания с водещи позиции в националната икономика и с голям опит в проектирането, производството, инженеринга и търговията с военни и граждански продукти:
 

Работници по следните професии:

-      Апаратчици - 2 души, средно образование;

-      Байцвачи на метали – 3 души, мъже

-      Бобиньор ел. машини – 2 души, средно специално образование;

-      Бояджии промишлени изделия, на 8-часов работен ден – 7 души, 3 мъже и 4 жени, със средно или основно образование;

-      Бояджии промишлени изделия, на 7-часов работен ден – 2 души, мъже, със средно или основно образование;

-      Водач на мотокар - 1 човек, средно образование, работа на смени, мъже

-      Електрозаварчик – 1 човек, средно образование;

-      Електромонтьор – 5 души, средно образование;

-      Електромонтьор, изграждане, поддръжка и ремонт  – 5 души, средно специално образование;

-      Електромонтьор, изпитване ел. съоръжения – 2 уши, средно специално образование;

-      Електроженист – 2 души, средно образование;

-      Изпитател, хидравлично налягане ММ – 2 души, мъже, средно образование;

-      Изпитател на взривни материали – 2 човека

-      Инструменталчик – 4 човека

-      Лакировач, метал – 4 души, жени, средно образование, работа на смени;

-      Машинен монтьор-ремонт на машини – 2 човека

-      Машинен оператор амуниции – 1 човек, средно образование;

-      Машинен оператор компресор – 2 души, средно образование;

-      Машинен оператор ММ с ЦПУ – 17 души, средно образование;

-      Машинен оператор производство експлозивни вещества – 172 души, жени, средно образование;

-      Машинен оператор производство експлозивни вещества – 80 души, мъже, средно образование;

-      Машинист еднокофов багер – 1 човек, средно образование;

-      Монтажник изделия от метал/боеприпаси/ – 40 души, мъже, средно образование;

-      Монтажник изделия от метал/боеприпаси/ – 20 души, жени, средно образование;

-      Монтажник изделия от метал/боеприпаси и експлозивни вещества / – 5 души, жени, средно образование;

-      Монтьор поддръжка инсталации и оборудване – 8 души, средно образование;

-      Настройчик ММ с ЦПУ – 2 души, средно специално (техническо) образование;

-      Настройчик на пресови металообработващи машини – 8 души, мъже;

-      Общ работник в промишлеността – 7 души, мъже, средно образование;

-      Огняр – 3 души, средно образование;

-      Окачествители – 5 души, жени;

-      Оксиженист  - 2 души, средно образование;

-      Оператори на преса за метал – 12 жени и мъже;

-      Помпиер – 1 човек, мъж, средно (средно специално) образование, непрекъснат режим на работа на обекта – 12-часови работни смени.

-      Преносвач ръчно – 3 души, средно образование;

-      Производствени контроли, на 8-часов работен ден – 4 души, жени, със средно образование;

-      Производствени контроли, на 7-часов работен ден – 3 души, жени, със средно образование.

-      Работник, копач канали и изкопи – 1 човек, средно образование

-      Работник озеленяване – 2 души, средно образование;

-      Стругар – 2 души, средно образование;      

-      Фрезисти – 14 души;

-      Шлайфист – 1 човек

-      Шлосер – 15 човек, мъж, средно образование;

-      Чистач – 4 души, средно образование; 

След одобрение по документи ще бъдете поканени за попълване на необходимия пакет с документи, който вие трябва да предадете лично в нашия офис на адрес:
гр.Стара Загора, кв.Васил Левски, ул.Кольо Ганчев 170, ет.3 офис.10, за връзка с нас тел.:0898531692
Работно време на офиса: от 09ч до 18ч. от понеделник до петък.

Моля, отворете тук прикачените образци за кандидатстване за работа, попълнете ги правилно на български език и добавете необходимите задължителни документи, изброени в образец „Заявление”.

Ние ще ви посочим от къде да набавите образците за попълване.

Напишете кратко мотивационно писмо защо кандидатствате за длъжността.

Необходими задължителни документи за кандидатстване:
Автобиография – образец
Свидетелство за съдимост
Ксерокопие на диплома за образование,включително оценки
Ксерокопие на лична карта
Актуална снимка 1 брой
Ксерокопие на документа от ТЕЛК/ЛКК
Служебна бележка (от личен лекар)

Документи за изтегляне:
Заявление и анкетен лист
Автобиография
Служебна бележка
Декларация лични данни
Декларация във връзка с обработката на специални категории лични данни
Съгласие на родителите за обработка на лични данни на децата за целите на КТ и КСО
Уведомление за поверителност

Лиценз 2589, от 03.08.2018г

СОФИЯ

      Търговец за продажба на земеделска техника

                        

Нашият клиент е водеща фирма за внос, търговия и сервиз на нова и употребявана земеделска техника, която търси :

Търговец за продажба на земеделска техника

Изисквания:
- Висше инженерно техническо образование Машинен инженер, Електро инженер или ЕЕ, ЕА;
- Опит в продажбата на земеделска или тежкотоварна техника - мин. 3 години;
- Познания и опит в земеделската техника;
- Добро владеене на английски език, писмено и говоримо - предимство;
- Шофьорска книжка;
- Умение за работа с клиенти;
- Умение за водене на преговори и сключване на сделки;
- Умение за работа е в екип;

Основни задължения:
- продажба и консултация на клиента;
- изготвяне на ценови оферти;
- водене на преговори;
- изготвяне на договори;
- изготвяне на справки;

Фирмата осигурява:
- много добро трудово възнаграждение;
- обучение в България и чужбина и развитие;
- дългосрочни трудови взаимоотношения;
- фирмен автомобил, телефон;
- медицинско осигуряване;
- работно облекло и други социални бонуси и придобивки;

 

Заплащането се уговаря с работодателя. 

Лиценз 2589, от 03.08.2018г.

СТАРА ЗАГОРА

               ЕЛЕКТРОИНЖЕНЕР

Фирма в ХВП търси за поддържане на инсталации и и машини:

Електроинженер

I. ОСНОВНИ ДЛЪЖНОСТНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ
1.Контролира нормалното функциониране на електрическите мрежи и инсталации.
2.Извършва всички видове ремонтни работи по електрическата инсталация, както и на апаратури, уредби, табла и прибори.
3.Дава указания на длъжностните лица за правилното ползване на електрическите уреди.
4.Отчита вложените по поддържането и ремонта резервни части и материали.
5.Контролира работата и изправността на противопожарните съоръжения и табла.
6.Изпълнява и други конкретно възложени задачи, свързани с длъжността.

II. ОСНОВНИ ОТГОВОРНОСТИ, ПРИСЪЩИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА
1.Отговаря за качественото функциониране на електрическите мрежи и инсталации и противопожарните съоръжения.
2.Носи отговорност за настъпили вреди от неизправности в електроинсталациите и противопожарните съоръжения.

III. НЕОБХОДИМА КОМПЕТЕНТНОСТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
1. Трябва да знае:
а)схемите за скачване на различни видове ключове, контакти, звънци, трансформатори, електромери и електроразпределителни табла и видовете кабели и кабелни съоръжения;
б)реда и изискванията за извършване на ремонтни работи по електромрежите и електроинсталациите;
в)нормативните изисквания за безопасност на труда с електрически уреди и работа с противопожарни съоръжения.

IV. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

1.Завършено висше електротехническо образование и опит поне 3 години.
2.Друга квалификация: професионална подготовка за работа с противопожарни съоръжения.
3.Професионален опит: над 1 година трудов стаж по специалността, а при липса на такъв - трудов договор със срок за изпитване.
4. Да притежава поне трета квалификационна група по ел. безопасност, съгл.чл.8, ал.1 във връзка с чл.141 ал.1, т.2 от Правилник по безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V
5.Готовност за работа на височина на скеле до 5-6 метра;
6.Готовност за кратки командировки през седмица до 5 дни ни постоянно;
7.Готовност за кратки командировки еднодневни;

Работодателят предлага:
- Много добро заплащане: твърда заплата, процент, бонуси и купони
- Работа в екип от млади, добре обучени специалисти;
- Служебен автомобил

Ако вие сте с техническо образование и опит в сферата на ремонта и поддръжката на сигнално-охранителна техника и и друга слаботокова техника, очакваме вашите документи.

 

Заплащането се уговаря с работодателя. 

Лиценз 2589, от 03.08.2018г.

СТАРА ЗАГОРА 

                 НАЧАЛНИК СМЯНА

Нашият клиент е българска производствена компания за метало обработка, която търси за производството си:

Началник смяна

Изисквания:
1. Постижения на изпълнителя:
- Вид и равнище на образованието: висше техническо образование - минимум 5 г. трудов стаж по специалността;
2. Поведенчески характеристики: умение за работа в екип, комуникативност.
3. Личностни изисквания към изпълнителя (задължителни и препоръчителни): отговорност, лоялност, прецизност, способност за бързо вземане на решения, аналитично мислене, инициативност.

Задължения:
2.Основни задължения:
- Управлява ,ортанизира и контролира цялостната дейност по техническото обезпечаване на фирмата;
-Познаване и обслужване на поверените му машини;
-Следи работата на устройствата и съоръженията, извършва технически прегледи и профилактика в съответствие с месечния план – график;
-Локализира и отстранява възникнали повреди техниката;
-Следи за авариите, вписани в дневниците на машините от началниците в производството и тяхното своевременно ремонтиране
-да вписва извършения ремонт в дневниците на машините, сменените части и консумативи, както и датата и причината за авария.
-При получен сигнал посещава незабавно съответното място за откриване на причината за повредата и отстраняването й.
-Уведомява ръководителите на отдели при невъзможност самостоятелно да отстрани възникналата повреда;
-дава прогнозен срок за отстраняване на авариите;
-Прави писмен доклад пред ръководителите на отдели, в случай на констатирани неправомерни действия при експлоатацията от страна на персонала и при констатиране на нанесени повреди, щети и кражби;
-Проверява наличието и редовността на поверените му съоръжения след извършване на ремонт и профилактика;
-Съхранява техническата документация и монтажни схеми на обслужваните от него устройства и отразява извършените изменения в тях;
-Информира ръководителите на отдели за местонахождението си и работата, която извършва в рамките на работното си време;
-Прави необходимите вписвания в книгата за състоянието на съоръженията;
-Присъства при извършване на предварително съгласувани строителни и ремонтни работи, засягащи поддържаните от него съоръжения; дава указания на работниците за провеждане на ремонтните работи, с оглед да с избегнат повреди по съответните съоръжения;
-Участва в инструктажа по техника на безопасността и инструктира работниците, обслужващи съоръженията и устройствата.

3.Допълнителни задължения:
Задължения, възложени от ръководителя на отдели или от ръководството на предприятието, свързани с работата му. При екстремни ситуации, като природни бедствия и аварийно – възстановителни работи, по разпореждане на ръководителите на отдел или ръководителя на предприятието, трябва да изпълнява и други задължения, непосредствено свързани с основните за длъжността, включително и такива, които не са пряко свързани с длъжността, но се налага от естеството на екстремната ситуация.

ІІ. ОСНОВНИ ОТГОВОРНОСТИ

При изпълнение на своите задълженията носи:
1.Отговорност за качеството на извършваната работа;
2.Материална отговорност във връзка с опазването на повереното му имущество;
3.Отговорност за техническото състояние на съоръженията и устройствата.
4.Отговорност за вреди поради престой по негова вина;
5.Отговорност за спазване правилата за противопожарна безопасност, за безопасност на труда, технически правила и норми.

Фирмата предлага:
- Отлично заплащане;
- Дългосрочни трудови отношения;
- Работа в екип от професионалисти 

Заплащането се уговаря с работодателя.

 

 Лиценз 2589, от  03.08.2018г.

СТАРА ЗАГОРА 

  Работник товаро-разтоварна дейност и подготовка на заявки в склад строителни материали

                        

Нашият клиент е национално представена компания в областта на строителните материали която търси за централният си склад:

Работник товаро-розтоварна дейност и подготовка на заявки в склад строителни материали

Основни задължения:
- да разтоварва и подрежда получените стоки в склада
- да издава заявените материали на клиентите
- да подготвя стоки и материали за разнос.
- почиства и подрежда склада
- работи с една събота в месеца по график от 8:30 до 13ч.
Работно време от 8:30 до 17:30ч.

Основни изисквания:
- желание за работа
- средно образование
- отговорно отношение

фирмата предлага:
- работа в престижна компания
- трудов договор на пълен работен ден
- отлично заплащане
- добра работна атмосфера

Ако проявявате интерес към предложената позиция, моля изпратете автобиография с актуална снимка.

Вашата кандидатура ще бъде разгледана при спазване на изискванията на ЗЗЛД.

 

Заплащането се уговаря с работодателя.

Лиценз 2589, от 03.08.2018г.

      СТАРА ЗАГОРА

КОНСТРУКТОР ЗА РАБОТА С SOLIDWORKS, СОФТУЕР ЗА 3D И 2D МОДЕЛИРАНЕ

Нашият клиент е бързоразвиваща се компания, в областта на проектирането, конструирането на детайли за селскостопански съоръжения и земеделска техника:

Конструктор за работа с SolidWorks; софтуер за 3D и 2D моделиране;

Изисквания:
- Висше инженерно образование: машинен инженер;
- Работа със следния специализиран софтуер: SolidWorks; софтуер за 3D и 2D моделиране;
- Опит в проектирането на метални ИЗДЕЛИЯ(ДЕТАЙЛИ И МАШИНИи): мин. 3г.;
- Отлично владеене, писмено и говоримо на английски език;
- Представителен външен вид;
- Умение за работа с клиенти;
- Комуникативност;
- Англ.език работно ниво;
- Шофьорска книжка: категория В;

Вие ще проектирате и конструирате селскостопански машини и съоръжения;

Компанията предлага:
- много добро заплащане;
- нетно заплащане;
- осигурен обяд;
- осигурен транпорт;
- работа в екип от професионалисти;
- обучение и развитие;
- дългосрочни трудови отношения;

При проявен интерес от ваша страна, моля изпратете автобиография и актуална снимка. Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати. Кандидатурите ще бъдат разгледани при строга конфиденциалност, всички данни предоставени от вас са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор.

 

Заплащането се уговаря с работодателя.

Лиценз 2589, от 03.08.2018г

  СТАРА ЗАГОРА

МОНТАЖНИК В ПРОИЗВОДСТВОТО НА МЕТАЛНИ ИЗДЕЛИЯ

Нашият клиент е бързоразвиваща се компания, в областта на проектирането, конструирането на детайли за селскостопански съоръжения и земеделска техника:

Монтажник в производство на метални изделия

Изисквания:
- Висше или сдено специално образование в машиностроенето;
- Работа със с метални изделия в производство;
- Опит в работа в машиностроенето;
- Сръчност;
- Работа в сервиза на машини или автомобили, ЖП - предимство;

Компанията предлага:
- добро заплащане;
- нетно заплащане;
- осигурен обяд;
- осигурен транпорт;
- работни дрехи;
- обучение и развитие;
- дългосрочни трудови отношения;

При проявен интерес от ваша страна, моля изпратете автобиография и актуална снимка. Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати. Кандидатурите ще бъдат разгледани при строга конфиденциалност, всички данни предоставени от вас са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор.

 

Заплащането се уговаря с работодателя.

Лиценз 2589, от 03.08.2018г

    СТАРА ЗАГОРА 

ТЪРГОВЕЦ НА МЕДИЦИНСКА ЕЛЕКТРО-ННА ТЕХНИКА И КОНСУМАТИВИ

Нашият клиент е национална представена компания в сферата на изработването и продажбата на специализирани медицински изделия, която търси:

Търговец на медицинска електронна техника и консумативи

ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА :
1.Извършва продажби на лабораторно оборудване, реактиви и консумативи за клинична лаборатория.
2.Участва в разработване и оптимизиране на търговската стратегия на компанията.
3.Участва в организация и подготовка на тръжни документи.
4.Участва в разработване и реализиране на различни проекти на дружеството.
5.Изготвя презентации, участва в промоционални проекти - представяне на дружеството на конгреси, медийни изяви и пред клиенти в ежедневната си работа.

ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ

1. Образование: висше образование – химия, биология или икономика.
2. Квалификация (опит): опит в продажби и контакти с клиенти - минимум 4 години на едно и също работно място
3. Езици (ниво): английски език – на добро ниво
4. Шофьорска книжка – с възможност за интензивни пътувания
5. Компютърни умения – Word, Excel, Power Point, Internet
6. Да е комуникативен и мотивиран да работи. (по-скоро инициативен, отколкото стриктно изпълнителен тип нагласа към извършване на дейността)

Фирмата предлага:
1. Вид на трудовия договор: постоянен с 6-месечен изпитателен срок
3. Работно време: 8 часа
4. Работно място: Централен офис в Варна с много пътувания из Северна България
5. Други: осигуровки върху цялата заплата (заплатата се получава по разплащателна карта) и тримесечни бонуси върху обема реализирани продажби.
6. Много добро заплащане;
7. работа в екип от професионалисти;
8. дългосрочни трудови взаимоотношения;

 

Заплащането се уговаря с работодателя.

Лиценз 2589, от 03.08.2018г.

© 2021  Solo Capital Ltd.

СОФИЯ

ЕЛ. МОНТЬОР

Нашият клиент е водеща фирма в областта на електоинсталациите на повдигателните
съоръжения, която търси :

ЕЛ. МОНТЬОР

Изисквания:
- Висше техническо, средно специално или професионално образование;
- Практика над 2 г.
- Познания в областта на електоинсталациите на повдигателните
съоръжения. Да притежава квалификационна група по безопасност на
труда.
- Комуникативност, запазване самообладание при всякакви ситуации,
работа в екип и спазване на йерархическа подчиненост.
Да спазва трудовата и технологична дисциплина и изисквания на
БЗУТ при работа с повдигателните съоръжения
- Квалификации, съобразно изискванията за заеманата длъжност.
Минимум III квалификация. група по ПБТ/ПБР-НУ и ПБТ/ПБЗР-ЕУ

Основни задължения:
 Участва в монтирането, демонтирането, поддържането, ремонтирането на ел. оборудването на повдигателните съоръжения.
 Открива и отстранява аварии и повреди по електрическите
инсталации, елементи и възли на повдигателните съоръжения.
 Изпълнява силно и слаботоково окабеляване на ел. табла според
предоставени чертежи и схеми.
 Изработва, монтира и присъединява ел. табла на повдигателни
съоръжения
Гарантира сигурността и качеството на извършените
електромонтажни и ремонтни работи на повдигателните
съоръжения.
 Не допуска аварии, произшествия и нарушения на НБЕТНПС и др.
 Познава нормативни документи за експлоатация на
повдигателните съоръжения.
 Познава и спазва Правилника при работа на електрическите
уреди на електрически и топлофикационни централи и по
електрическите мрежи(обн. ДВ, бр.34 от 2004г.) и другите
нормативни уредби за повдигателните съоръжения.
 Предпазва живота и здравето на себе си и на останалите
работници.
Контролира правилният режим на работа, състоянието и изправността
на електрическите възли и елементите на повдигателните съоръжения,
чистотата на съоръженията, състоянието, сигналните и защитните
средства.
Монтира и ремонтира електрическите инсталации, възли, елементи и
табла на повдигателните съоръжения и други електрически
съоръжения и уреди.
Отговаря за некачествена работа
Поддържа и опазва материалната база, инструментите и
документацията в отлично състояние.

Фирмата осигурява:
- много добро трудово възнаграждение;
- дългосрочни трудови взаимоотношения;
- медицинско осигуряване;
- работно облекло и други социални бонуси и придобивки;

 

Заплащането се уговаря с работодателя.

Лиценз 2589, от 03.08.2018г.

СТАРА ЗАГОРА

ОПЕРАТОР ПЪЛНАЧ НА МЕТАН СТАНЦИЯ

Нашият клиент е производствена компания, която търси за град Стара Загора:

ОПЕРАТОР ПЪЛНАЧ НА МЕТАН СТАНЦИЯ

Изисквания:
- Средно техническо образование;
- Опит на позиция МОЛ(Разплащане с клиенти);
- Опит в работата с документи;
- Компютърна грамотност;
- Шофьорска книжка (задължително);
- Собствена кола (задължително, поради отдалечеността на обекта);
- Готовност за работа на смени (два дни робота и два дни почивка)

Фирмата предлага:
- добро заплащане;
- добри условия на труд;

 

Заплащането се уговаря с работодателя.

Лиценз 2589, от 03.08.2018г.

БУРГАС

ТЪРГОВЕЦ ЗА ПРОДАЖБА  НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА СЕЛСКОСТОПАНСКА ТЕХНИКА И ПРИКАЧЕН  ИНВЕНТАР

Нашият клиент е водеща фирма за внос, продажба и сервиз на ССТ и резервни части, която търси:

Търговец за продажба на резервни части за селскостопанска техника и прикачен инвентар

Изисквания:
- Подходящо техническо образование;
- Опит в фирма за работа с авточасти автомобили или камиони - предимство;
- Опит в работата с каталози и софтуер за продажби и поръчки на резервни части;
- Опит в продажбите на резервни части за автомобили - предимство;
- Много добра компютърна грамотност;
- Писмено и говоримо владеене на английски език или чужди езици - предимство;
- Шофьорска книжка;

Основни задължения:
- продажба и консултация на клиента;
- изготвяне на ценови оферти;
- водене на преговори;
- изготвяне на договори;
- изготвяне на справки;

Фирмата осигурява:
- много добро трудово възнаграждение, обвързано с продажбите;
- обучение и развитие;
- дългосрочни трудови взаимоотношения;
- фирмен автомобил, телефон.

 

Заплащането се уговаря с работодателя. 

Лиценз 2589, от 03.08.2018г.

ПЛЕВЕН

ТЪРГОВЕЦ ЗА ПРОДАЖБА НА ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА

Нашият клиент е водеща фирма за внос, търговия и сервиз на нова и употребявана земеделска техника, която търси :

Търговец за продажба на земеделска техника

Изисквания:
- Висше инженерно техническо образование Машинен инженер, Електро инженер или ЕЕ, ЕА;
- Опит в продажбата на земеделска или тежкотоварна техника - мин. 3 години;
- Познания и опит в земеделската техника;
- Добро владеене на английски език, писмено и говоримо - предимство;
- Шофьорска книжка;
- Умение за работа с клиенти;
- Умение за водене на преговори и сключване на сделки;
- Умение за работа е в екип;

Основни задължения:
- продажба и консултация на клиента;
- изготвяне на ценови оферти;
- водене на преговори;
- изготвяне на договори;
- изготвяне на справки;

Фирмата осигурява:
- много добро трудово възнаграждение;
- обучение в България и чужбина и развитие;
- дългосрочни трудови взаимоотношения;
- фирмен автомобил, телефон;
- медицинско осигуряване;
- работно облекло и други социални бонуси и придобивки;

 

Заплащането се уговаря с работодателя. 

Лиценз 2589, от 03.08.2018г.

РУСЕ

  ТЪРГОВЕЦ ЗА ПРОДАЖБА        НА ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА

Нашият клиент е водеща фирма за внос, търговия и сервиз на нова и употребявана земеделска техника, която търси :

Търговец за продажба на земеделска техника

Изисквания:
- Висше инженерно техническо образование Машинен инженер, Електро инженер или ЕЕ, ЕА;
- Опит в продажбата на земеделска или тежкотоварна техника - мин. 3 години;
- Познания и опит в земеделската техника;
- Добро владеене на английски език, писмено и говоримо - предимство;
- Шофьорска книжка;
- Умение за работа с клиенти;
- Умение за водене на преговори и сключване на сделки;
- Умение за работа е в екип;

Основни задължения:
- продажба и консултация на клиента;
- изготвяне на ценови оферти;
- водене на преговори;
- изготвяне на договори;
- изготвяне на справки;

Фирмата осигурява:
- много добро трудово възнаграждение;
- обучение в България и чужбина и развитие;
- дългосрочни трудови взаимоотношения;
- фирмен автомобил, телефон;
- медицинско осигуряване;
- работно облекло и други социални бонуси и придобивки;

 

Заплащането се уговаря с работодателя. 

Лиценз 2589, от 03.08.2018г.

СТАРА ЗАГОРА

ЕЛ. МОНТЬОР 

Фирма в ХВП търси да назначи:


ЕЛ. МОНТЬОР

Електромеханик

- Основни задължения и отговорности:
- Отговаря за техническата поддръжка на машини и съоръжения в ХВП;
- Извършва текущ, периодичен преглед и ремонт на машините и съоръженията;
- Участва в изготвянето и реализацията на плановете за превенция и ранна диагностика с цел намаляване престойните времена на производствените съоръжения.
- Участва и координира действията със своите колеги по инсталиране и пускане в експлоатация на ново производствено и технологично оборудване.
- Подпомага дейността на останалите работници в цеха;
- Изготвя заявки за доставка на резервни части и следи за тяхното оползотворяване;

Изисквания:
- Завършено висше образование или средно техническо образование (предимство е в областта на механо-електротехниката и електрониката, машиностроенето и/или автоматизацията или др.
- Познание и сръчност по пневматика и механика, електроника, електротехника;
- Предимство е опит с машини в производството на замразени и охладени продукти от месо;
- Умения за работа в екип, комуникативност и колегиалност;
- Минимум 2 г. професионален опит в областта или сходна позиция;

- Опит в работа с месни продукти;
- Много добра организираност в работния процес;
- Опит в познаването на хигиените норми при работа със замразено месо;
- Готовност за работа от 06:00 часа до 15:00 часа;
- Готовност за работа в производствена динамична среда;
- Готовност за дългосрочна работа;

Работодателят предлага:
- Много добро възнагрежнетие и месични бонуси обвързани с резултата;
- Работа в екип от професиналисти;
- Дългосрочни трудови отношения;
- Всички съвременни средства за да си вършите качествено работата;

Заплащането се уговаря с работодателя.

Лиценз 2589, от 03.08.2018г.

СТАРА ЗАГОРА

МАШИНЕН ИНЖЕНЕР КОНСТРУКТОР

Нашият клиент е бързоразвиваща се компания, в областта на проектирането, конструирането на детайли за селскостопански съоръжения и земеделска техника:

Машинен инженер конструктор

Изисквания:
- Висше инженерно образование: машинен инженер;
- Работа със следния специализиран софтуер: SolidWorks; софтуер за 3D и 2D моделиране;
- Опит в проектирането на метални ИЗДЕЛИЯ(ДЕТАЙЛИ И МАШИНИ): мин. 3г.;
- Отлично владеене, писмено и говоримо на английски език;
- Представителен външен вид;
- Умение за работа с клиенти;
- Комуникативност;
- Англ.език работно ниво;
- Шофьорска книжка: категория В;

Вие ще проектирате и конструирате селскостопански машини и съоръжения;

Компанията предлага:
- много добро заплащане;
- нетно заплащане;
- осигурен обяд;
- осигурен транспорт;
- работа в екип от професионалисти;
- обучение и развитие;
- дългосрочни трудови отношения;

При проявен интерес от ваша страна, моля изпратете автобиография и актуална снимка. Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати. Кандидатурите ще бъдат разгледани при строга конфиденциалност, всички данни предоставени от вас са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор.

 

Заплащането се уговаря с работодателя.

Лиценз 2589, от 03.08.2018г

bottom of page