СТАРА ЗАГОРА-ОБЛАСТ

18.02-31.04.2020

СЕРВИЗЕН ИНЖЕНЕР 

на земеделска техника

Нашият клиент е водеща фирма за внос, продажба и сервиз на  земеделска техника.

Изисквания:

-Висше техническо образование;

-Опит в ремонта на земеделска техника мин. 3 години;

-Опит на подобна позиция в такъв тип компания;

-Познания и опит в областта на земеделието;

-Познания и опит в областта на земеделска техника;

-Владеене на английски език;

-Компютърна грамотност: MS Office , Интернет;

-Умение за самостоятелно планиране на работния ден;

- Шофьорска книжка;

- Готовност за командировки в региона;

Вашите задължения ще бъдат да извършвате гаранционни и извънгаранционни ремонти и сервизно обслужване; както и техническа консултация на клиенти;

месечно НЕТО

1400-2200 лв.  

СОФИЯ - ОБЛАСТ

01.02-01.04.2020

ТЪРГОВЕЦ НА  ЕДРО

 за продажба на платове, работно облекло и ЛПС

Нашият клиент е българска производствена и търговска компания в областта на работно облекло, защитни обувки и ЛПС, която търси за регион София:

Търговец на едро за продажба на платове, работно облекло и ЛПС

Изисквания:

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:
Образователни изисквания за длъжността:
- висше образование икономика или бизнес
- опит в продажбите минимум 3-години
- опит в продажбите на платове, работно облекло, защитни обувки и ЛПС е предимство
- работа в бизнес среда
- много добра компютърна грамотност
- шофьорска книжка
- чисто свидетелство за съдимост
- работи със САР е предимство
- личностни качества
- Служителят е длъжен да бъде лоялен към работодателя, като не злоупотребява с неговото доверие и не разпространява поверителни за него сведения, не извършва конкурентна дейност, пази фирмената тайна и доброто име на предприятието

ЗАДЪЛЖЕНИЯ:
- извършва продажби на стари клиенти на фирмата
- намира нови клиенти и извършва продажби
- извършва всичко необходимо по информиране на клиента, документи и др. за да реализира продажба
- следи за плащания от страна на клиента
- следи за доставката на стоките да клиента

Фирмата предлага:
- Отлично заплащане (твърда заплата и процент от продажбите);
- Дългосрочни трудови отношения;
- Работа в екип от професионалисти
- Млад колектив
- Възможност за развитие
- Служебен автомобил ползван от отдела

 

месечно НЕТО

 1800 - 2000лв. или %

СТАРА ЗАГОРА -ОБЛАСТ

18.02-31.04.2020

РЪКОВОДИТЕЛ ОТДЕЛ ПРОДАЖБИ 

на земеделска техника

Нашият клиент е водеща фирма за продажба и сервиз на земеделска техника.

Изисквания:

-Висше инжинерно и икономическо образование;

-Опит в продажбата на земеделска или тежкотоварна техника - мин. 5 години;

-Познания и опит в земеделската техника;

-Владеене на английски език, писмено и говоримо;

- Шофьорска книжка;

- Умение за работа с клиенти;

- Умение за водене на преговори и сключване на сделки;

Основни задължения:

- продажба и консултация на клиенти;

- изготвяне на ценови оферти;

- водене на преговори;

- изготвяне на договори;

- изготвяне на справки;

месечно НЕТО

1800-2500 лв.

      ВАРНА - ОБЛАСТ

     01.02-01.04.2020

ТЪРГОВЕЦ НА МЕДИЦИНСКА

 електронна техника и консумативи

Нашият клиент е национална представена компания в сферата на изработването и продажбата на специализирани медицински изделия, която търси:

Търговец на медицинска електронна техника и консумативи

ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА :
1.Извършва продажби на лабораторно оборудване, реактиви и консумативи за клинична лаборатория.
2.Участва в разработване и оптимизиране на търговската стратегия на компанията.
3.Участва в организация и подготовка на тръжни документи.
4.Участва в разработване и реализиране на различни проекти на дружеството.
5.Изготвя презентации, участва в промоционални проекти - представяне на дружеството на конгреси, медийни изяви и пред клиенти в ежедневната си работа.

ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ

1. Образование: висше образование – химия, биология или икономика.
2. Квалификация (опит): опит в продажби и контакти с клиенти - минимум 4 години на едно и също работно място
3. Езици (ниво): английски език – на добро ниво
4. Шофьорска книжка – с възможност за интензивни пътувания
5. Компютърни умения – Word, Excel, Power Point, Internet
6. Да е комуникативен и мотивиран да работи. (по-скоро инициативен, отколкото стриктно изпълнителен тип нагласа към извършване на дейността)

Фирмата предлага:
1. Вид на трудовия договор: постоянен с 6-месечен изпитателен срок
3. Работно време: 8 часа
4. Работно място: Централен офис в Варна с много пътувания из Северна България
5. Други: осигуровки върху цялата заплата (заплатата се получава по разплащателна карта) и тримесечни бонуси върху обема реализирани продажби.
6. Много добро заплащане;
7. работа в екип от професионалисти;
8. дългосрочни трудови взаимоотношения;

месечно НЕТО

оферта след интервюто

СТАРА ЗАГОРА-ОБЛАСТ

18.02. - 31.04.2020

СЕРВИЗЕН ИНЖЕНЕР 

на земеделска техника

Нашият клиент е водеща фирма за внос, продажба и сервиз на  земеделска техника.

Изисквания:

-Висше техническо образование;

-Опит в ремонта на земеделска техника мин. 5 години;

-Опит на подобна позиция в такъв тип компания;

-Познания и опит в областта на земеделието;

-Познания и опит в областта на земеделска техника;

-Владеене на английски език;

-Компютърна грамотност: MS Office , Интернет;

-Умение за самостоятелно планиране на работния ден;

- Шофьорска книжка;

- Готовност за командировки в региона;

Вашите задължения ще бъдат да извършвате гаранционни и извънгаранционни ремонти и сервизно обслужване; както и техническа консултация на клиенти;

месечно НЕТО

1800 - 2200 лв.

СОФИЯ ГРАД

  01.02-01.04.2020

                 СПЕЦИАЛИСТ

    МАРКЕТИНГ И РЕКЛАМА

Нашият клиент е водеща фирма за внос, продажба и сервиз на нова и употребявана земеделска техника, която търси за централният си офис в София:

Какво ще включват твоите задължения:
- Управление на съдържанието в социалните мрежи, които използва компанията
- Умение за писане на качествено съдържание на тематика свързана със земеделската техника
- Участие в изготвяне на маркетинговата и комуникационната стратегия на компанията
- Оптимизиране на рекламните кампании в социаланите мрежи – основно фейсбук. За - предимство ще се счита и познаването на рекламната платформа на Google Ads.
- Анализиране и мотирориране на кампаниите и изготвяне на ежедневни и ежеседмични репорти относно тяхното представяне
- Мониториране и анализ на позициите на конкуренцията в социалните мрежи

Какво изискваме:
- Добро писмено владеене на български език
- Умение за създаване на качествено съдържание
- Много добро владеене на английски език
- Отлични комуникационни умения
- Отлични организационни умения

Роботното място е в региона на летище София

 

месечно НЕТО

1200 - 1500лв.

© 2020  Solo Capital Ltd.

   СТАРА ЗАГОРА

01.02 - 01.04.2020

                   ПРОГРАМИСТИ

на ФУ-321, Струг-C13МB, Струг – СU500

 

Нашият клиент е производствена фирма за замразени и охладени продукти от месо, която търси:

Вашите задължения:
- обслужване и управление на ФУ-321, Струг-C13МB, Струг – СU500
- въвеждане на данни, нулева точка и програмни корекции
- контрол на качеството
Вашият профил:
- предишен професионален опит
- готовност за работа в производство до Стара Загора
- осигурен транспорт
- способност за самостоятелна работа
- комуникативност, ангажираност и работа в екип
Нашето предложение:
- добро възнаграждение: + добавки
- дневна работна смяна при пълен работен ден

 

месечно

оферта след интервюто

   СТАРА ЗАГОРА

01.02 - 01.04.2020

          СЕРВИЗЕН ИНЖИНЕР

          за ремонт на пътна и 

        пътно-строителна техника

Компания за продажба и ремонт на пътна и пътно-строителна техника, търси:
Изисквания:
- Завършено висше техническо образование: машинен инженер;
- Опит в прекия ремонт и поддръжка на пътна и пътно-строителна техника минимум 5г.;
- Познания в областта ремонта и поддръжката на пътна и пътно-строителна техника;
- Много добро владеене говоримо и писмено на английски език;
- Много добра компютърна грамотност: MS Office: Word, Excell, Internet;
- Умения за самостоятелна работа и планиране на работното време;
- Шофьорска книжка;
Вашите отговорности ще бъдат свързани с обслужване, ремонт и поддържане на компактни верижни товарачи, верижни булдозери, компактни багери, стандартни багери, мотокари, багери товарачи, колесни товарачи и гредери.
Ние Ви предлагаме:
- Дългосрочни трудови правоотношения;
- Добри условия на труд в международен екип за работа;

месечно НЕТО

 1400-2000 лв.

СТАРА ЗАГОРА

01.02-01.04.2020

ТЪРГОВЕЦ

на земеделска техника

Нашият клиент е водеща фирма за продажба и сервиз на земеделска техника.

Изисквания:

-Висше инжинерно образование;

-Опит в продажбата на земеделска или тежкотоварна техника - мин. 3 години;

-Познания и опит в земеделската техника;

-Владеене на английски език, писмено и говоримо;

- Шофьорска книжка;

- Умение за работа с клиенти;

- Умение за водене на преговори и сключване на сделки;

Основни задължения:

- продажба и консултация на клиенти;

- изготвяне на ценови оферти;

- водене на преговори;

- изготвяне на договори;

- изготвяне на справки;

месечно НЕТО

 1100 лв.  и  %

Плевен

01.02-01.04.2020

СЕРВИЗЕН ИНЖЕНЕР 

лабораторна техника

Нашият клиент е национална представена компания в сферата на изработването и продажбата на специализирани медицински изделия, която търси за Плевен:
-монтаж, пускане в действие, ремонт и профилактика на медицинска апаратура в лаборатории и болнични заведения, с които фирмата има договори или е получила заявки за ремонт и поддръжка ;
-Идентифицира технически проблеми и ги отстранява;
-Проверка и установяване на рекламации при клиента;
-Консултира клиенти, предлага технически решения;
Изисквания към кандидата:
-Техническо образование – висше, специалност електроника;
-Добри познания в областта на пневматика, хидравлика, електротехника
-Владеене на английски език на ниво ползване на техническа документация, ръководства за ремонт и сервиз;
- Управление на МПС - активен шофьор;
-Добри комуникативни умения при общуване с клиенти;
-организираност, оперативност, способност за работа самостоятелно и в екип;
-Комуникативна и динамична личност, която обича да пътува;
-Опит на подобна позиция е предимство;
-Възможност за командировки в страната и чужбина.
Фирмата предлага:
-Много добро заплащане;
-Работа в екип от професионалисти;
-Дългосрочни трудови взаимоотношения;

месечно НЕТО

 1000-1600 лв.  

СТАРА ЗАГОРА

01.02-01.04.2020

        СЕРВИЗЕН ИНЖЕНЕР

за ремонт на селскостопанска 

техника и прикачен инвентар

Нашият клиент е водеща фирма за внос, продажба и сервиз на нова и употребявана земеделска техника, която търси сервизен инженер за ремонт на селскостопанска техника и прикачен инвентар:

Вашите задължения ще бъдат да извършвате гаранционни и извънгаранционни ремонти и сервизно обслужване; както и техническа консултация на клиенти;
Изисквания:
- Висше техническо образование;
-Опит в ремонта на земеделска техника мин. 5 години;
-Опит на подобна позиция в такъв тип компания;
- Познания и опит в областта на земеделието;
-Познания и опит в областта на земеделска техника;
-Много добро владеене на английски език писмено и устно (предимство);
- Компютърна грамотност: MS Office Word, Excel, Интернет;
- Умение за работа в екип;
-Умение за самостоятелно планиране на работния ден;
- Шофьорска книжка;
- Готовност за командировки в региона;
Фирмата предлага:
-Добро заплащане: твърда заплата + % от осъществените ремонти;
- Работа в бързоразвиваща се компания;
- Работа в екип от професионалисти;

месечно НЕТО

1400-2000 лв.

ДОБРИЧ

01.02-01.04.2020

ТЪРГОВЕЦ

на земеделска техника 

Нашият клиент е водеща фирма за внос, търговия и сервиз на нова и употребявана земеделска техника, която търси :
Търговец за продажба на земеделска техника
Изисквания:
- Висше инженерно техническо образование Машинен инженер, Електро инженер или ЕЕ, ЕА;
- Опит в продажбата на земеделска или тежкотоварна техника - мин. 3 години;
- Познания и опит в земеделската техника;
- Добро владеене на английски език, писмено и говоримо - предимство;
- Шофьорска книжка;
- Умение за работа с клиенти;
- Умение за водене на преговори и сключване на сделки;
- Умение за работа е в екип;
Основни задължения:
- продажба и консултация на клиента;
- изготвяне на ценови оферти;
- водене на преговори;
- изготвяне на договори;
- изготвяне на справки;
Фирмата осигурява:
- много добро трудово възнаграждение;
- обучение в България и чужбина и развитие;
- дългосрочни трудови взаимоотношения;
- фирмен автомобил, телефон;
- медицинско осигуряване;
- работно облекло и други социални бонуси и придобивки;

месечно НЕТО

1200 лв.+%от продажбите

СТАРА ЗАГОРА

01.02-01.04.2020

ТЪРГОВЕЦ

на земеделска техника

Нашият клиент е водеща фирма за внос, търговия и сервиз на нова и употребявана земеделска техника, която търси за регион Стара Загора :
Търговец за продажба на земеделска техника 
Изисквания:
-Висше инженерно техническо образование Машинен инженер, Електро инженер или ЕЕ, ЕА;
-Опит в продажбата на земеделска или тежкотоварна техника - мин. 3 години;
- Познания и опит в земеделската техника;
-Добро владеене на английски език, писмено и говоримо - предимство;
- Шофьорска книжка;
- Умение за работа с клиенти;
- Умение за водене на преговори и сключване на сделки;
- Умение за работа е в екип;
Основни задължения:
- продажба и консултация на клиента;
- изготвяне на ценови оферти;
- водене на преговори;
- изготвяне на договори;
- изготвяне на справки;
Фирмата осигурява:
- много добро трудово възнаграждение;
- обучение в България и чужбина и развитие;
- дългосрочни трудови взаимоотношения;
- фирмен автомобил, телефон;
- медицинско осигуряване;
- работно облекло и други социални бонуси и придобивки;

 

месечно НЕТО

700 лв.+%от продажбите

СТАРА ЗАГОРА

01.02-01.04.2020

         СЕРВИЗЕН ИНЖЕНЕР

        на лабораторна техника

Нашият клиент е национална представена компания в сферата на изработването и продажбата на специализирани медицински изделия, която търси за Стара Загора:

-монтаж, пускане в действие, ремонт и профилактика на медицинска апаратура в лаборатории и болнични заведения, с които фирмата има договори или е получила заявки за ремонт и поддръжка ;

-Идентифицира технически проблеми и ги отстранява;

-Проверка и установяване на рекламации при клиента;

-Консултира клиенти, предлага технически решения;

Изисквания към кандидата:

-Техническо образование – висше, специалност електроника;

-Добри познания в областта на пневматика, хидравлика, електротехника

-Владеене на английски език на ниво ползване на техническа документация, ръководства за ремонт и сервиз;

- Управление на МПС - активен шофьор;

-Добри комуникативни умения при общуване с клиенти;

-организираност, оперативност, способност за работа самостоятелно и в екип;

-Комуникативна и динамична личност, която обича да пътува;

-Опит на подобна позиция е предимство;-Възможност за командировки в страната и чужбина.Фирмата предлага:

-Много добро заплащане;-Работа в екип от професионалисти;

-Дългосрочни трудови взаимоотношения;

месечно НЕТО

1000 - 1600 лв.

СТАРА ЗАГОРА

01.02-01.04.2020

   СПЕЦИАЛИСТ ПРОДАЖБИ

на услуги и слаботокова техника

Фирма, специализирана в продажба, проектиране, монтаж и сервиз на инсталации и системи за сигурност и системи за пожароизвестяване търси да назначи: Специалист за продажби на услуги и слаботокова техника.

Изисквания:

-Подходящо висше техническо образование;

-Опит в фирма за работа свързана с продажба на СОТ системи или подобни - предимство;

-Опит в работата с клиенти фирми;

-Много добра компютърна грамотност;

-Писмено и говоримо владеене на английски език или чужди езици;

-Шофьорска книжка;

-Готовност за командировки ако е необходимо; Основни задължения:

-продажба и консултация на клиента;

-изготвяне на ценови оферти;

-водене на преговори;

-изготвяне на договори;

-изготвяне на справки;

Фирмата осигурява:

-много добро трудово възнаграждение, обвързано с продажбите; - обучение и развитие;

-дългосрочни трудови взаимоотношения;

-фирмен автомобил, телефон.

месечно НЕТО

 1200 лв.

СТАРА ЗАГОРА

01.02-01.04.2020

МОНТАЖНИК

на слаботокови системи

 

Фирма, специализирана в продажба, проектиране, монтаж и сервиз на инсталации и системи за сигурност и системи за пожароизвестяване търси да назначи:

Изисквания:

-Завършено висше образование: техник на слаботокова техника

-Опит в ремонта и поддръжката на сигнално-охранителна техника или друга слаботокова техника: предимство;

-Способност за разчитане и работа с техническа документация;

-Шофьорска книжка, активен шофьор с минимум една година стаж;

-Готовност за работа на височина на скеле до 5-6 метра;

-Готовност за кратки комондировки;

-Работат изисква и работа по телефона с клиенти при дежурства;

Работодателят предлага:

-Работа в екип от млади, добре обучени специалисти;

-Служебен автомобил

Ако вие сте с техническо образование и опит в сферата на ремонта и поддръжката на сигнално-охранителна техника и и друга слаботокова техника, очакваме вашите документи.

месечно НЕТО

800-1200 лв.  

СТАРА ЗАГОРА

01.02-01.04.2020

           ЗАМ.СПЕЦИАЛНИСТ

        склад на резервни части

         за земеделска техника

Зам. специалист склад на резервни части за земеделска техника
Нашият клиент е водеща фирма за внос, продажба и сервиз на нова и употребявана строителна, пътно строителна техника и резервни части, която търси за регион Стара Загора:
Специалист склад на резервни части за земеделска техника
Изисквания:
- Подходящо техническо образование;
- Опит в фирма за работа с авточасти за автомобили или камиони - предимство;
- Опит в работата с каталози и софтуер за продажби и поръчки на резервни части;
- Опит в продажбите на земеделска техника или резервни части за земеделска техника - предимство;
- Много добра компютърна грамотност;
- Писмено и говоримо владеене на английски език или чужди езици - предимство;
- Шофьорска книжка;
- Готовност за командировки в страната и чужбина;
Основни задължения:
- продажба и консултация на клиента;
- изготвяне на ценови оферти;
- водене на преговори;
- изготвяне на договори;
- изготвяне на справки;
Фирмата осигурява:
- много добро трудово възнаграждение, обвързано с продажбите;
- обучение и развитие;
- дългосрочни трудови взаимоотношения;
- фирмен автомобил, телефон.

месечно НЕТО

800 - 1300 лв.

                 СТАРА ЗАГОРА

01.02-01.04.2020

                   МЕНИДЖЪР

       външно-търговска дейност

Нашият клиент е българска производствена компания, която търси за производството си:
Изисквания за позицията:
- Висше икономически или техническо образование ;
- Задължително отлично владеене на немски език – писмено и говоримо, владеенето на втори език е предимство;
- Опит в продажбите и външната търговия;
- Опит на подобна позиция минимум 4 години;
- Отлични компютърни умения;
- Умения за водене на преговори и успешно приключване на сделки.
- Инициативност, комуникативност и отлични презентационни умения;
- Шофьорска книжка кат. Б
Основни задължения:
- Поддържа контактите със съществуващи и установява търговски взаимоотношения с нови клиенти на компанията в чужбина.
- Участва и води търговски преговори за продажбата на фирмените продукти с клиенти от чужбина.
- Проследява изпълнението на поръчките и спазването на договорените условия: цени, срокове, отстъпки.
- Предлага въвеждане на нови продукти, подобряване на съществуващите такива.
- Извършва проучвания и анализи на пазара и потребностите на клиентите.
Компанията предлага:
- Възможност за професионално развитие и натрупване на опит в сферата на високо динамичния и постоянно разрастващ се сектор на опаковките;
- Стимулиращо възнаграждение;
- Работа в динамична среда в млад екип от професионалисти.
- Интересна и предизвикателна работа
- Дългосрочни трудови отношения;
- Работа в екип от професионалисти;

месечно НЕТО

900 -1800 лв.

2020 Solo Capital Ltd.

jobs@solocapital.bg                     

  • Facebook Basic Black
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now